Публикувано: 03/28/2024

Потопяема помпа за шлам – доставка и пускане в експлоатация

BMS достави драгажна помпа за една от пясъчните кариери в Южна България
Submersible Slurry Pump - delivery and commissioning

BMS достави помпа за драгиране на кариера, която извлича речен пясък. Помпата е монтирана на понтон и доставя пясъка през плаващ тръбопровод до мобилна инсталация за измиване и оразмеряване. Помпата може да обработва до 30% твърди частици и е оборудвана с редица защити – топлинна защита, вода в моторното отделение, ниво на маслото.

Драгиращите помпи BMS имат защитна решетка в зоната на засмукване, която е проектирана да предпазва по-едрите частици и отломки.

Електрически потопяеми шламови помпи

Защитната решетка е проектирана по начин, който държи грубите материали и отломки далеч от помпата, но междувременно осигурява по-висок % на проходна площ, отколкото повечето от нашите конкуренти. По този начин ние предпазваме не само помпата, но също така подобряваме работата на мрежата за отпадък, като намаляваме количеството различни отпадъци, които трябва да бъдат отделени и изведени от пералната инсталация.

Ние винаги поддържаме набор от резервни части в нашия склад от всякакви и всички видове помпи, доставяни на нашите клиенти

BMS Pumps Ltd. винаги разполага с комплекти аварийни или оперативни резервни части на склад, за всеки вид помпи, доставени на нашите клиенти. По този начин гарантираме правилната работа на нашето оборудване, като гарантираме, че всяка спешна нужда от резервни части ще бъде посрещната незабавно.

Потопяемите шламови помпи BMS са изработени от висококачествени материали и европейски лагери

Споделяне:

Start typing to see products you are looking for.