Резервни части за шламови помпи

Предлаганите от BMS Pumps резервни части са с гарантиран химичен състав на сплавите и строг контрол на дълбокото термично закаляване и балансиране.

Резервните части на шламовата помпа са от решаващо значение за нейния експлоатационен живот, тъй като работят в много  абразивна и корозивна среда, с висока концентрация на твърди вещества. Различни приложения при обработката на руда, пясък, чакъл и други и други материали създават суспензии с висока плътност. Основни приложения, при които резервните части са от стратегическо значение са транспортирането на шлам в обогатителни фабрики, транспорт на летлива и дънна пепел във въглищни електроцентрали, въглищни инсталации, драгиране на реки и др. BMS доставя резервни части за хоризонтални и вертикални шламови помпи, изработени от сплави с високо съдържание на хром, естествена гума и различни видове полиуретан. Частите за хоризонтални и вертикални шламови помпи включват: работно колело, облицовки, втулка на вала, задна плоча, корпус и др.

Резервните части, налични в BMS Pumps, са съвместими с OEM части

Metal Frame Plate Liner Insert – BMS-E4041

Резервни части за хоризонтални шламови помпи

Metal Casing slurry-pumps spare parts BMS

Резервни части за вертикални шламови помпи

Frame Plate Liner-Insert Submersible-slurry pumps

Резервни части за потопяеми шламови помпи