Резервни части за потопяеми шламови помпи

Резервните части за потопяеми шламови помпи са изработени от високохромни сплави, гума или различни видове полиуретан. Те осигуряват дълъг живот и най-добрата OPEX стойност.

  • Резервните части за потопяеми шламови помпи са изработени от високохромни сплави, гума или различни видове полиуретан. Те осигуряват дълъг живот и най-добрата OPEX стойност.
Метален кожух за потопяеми шламови помпи

Метален кожух