Набивка – BMS-C111

Резервни части за хоризонтални шламови помпи

Този модел Набивки C111 е приложим за шламови помпи с размери 4/3

Сериен номер:  BMS-C111
Материал:  Политетрафлуоретилен (Тефлон)

Набивка – BMS-C111 за хоризонтални шламови помпи:

Набивките C111 могат да се използват за шламови помпи 4×3. Те са в контакт с вала на шламовите помпи, за да се предотврати изтичане на шлам към лагерното тяло и да се постигне добро уплътняване.

 • Други размери на шламови помпи: 1,5×1, 2×1,5 3×2, 6×4, 8×6, 10×8, 12×10, 14×12, 16×14, 20×18.
 • Други серийни номера: BMS-B111, BMS-C111, BMS-D111, BMS-Е111, BMS-F111, BMS-G111, BMS-H111

Съвместимa с частите на OEM производителите

 

Приложения:

 • ● Минни предприятия
  - Транспортиране на суспензия
  – Флотация
  – Захранване на хидроциклони
  – Мелничен цикъл
 • * Отпадъчни води
 • * Обработка на пясък
 • * Химическа промишленост

* Съвместимост с частите на производителите на оригинално оборудване.

Corresponding Products