Гумена смукатeлна облицовка BMS-Е4083

Резервни части за хоризонтални шламови помпи

Този модел Гумена смукателна облицовка -BMS- E4083 е приложима за шламови помпи с размери 6×4.

Сериен номер:  BMS-Е4083
Материал:  Гума

Гумена смукатeлна облицовка BMS-Е4083 за хоризонтални шламови помпи:

Гумената смукателна облицовка е една от основните износващи се части в шламовите помпи. Тя се допира с облицовката на кожуха и образува камера, в която работното колело завихря шлама. Обикновено се изработва от естествен каучук, но има и специални материали.

Гумените смукателни облицовки са съвместими с частите на OEM производителите.

 • Размери на шламови помпи: 1,5×1, 2×1,5 3×2, 4×3, 8×6, 10×8, 12×10, 14×12, 16×14, 20×18
 • Други продуктови номера: BMS-F6083, BMS-G8083, BMS-G10083,  BMS-G12083, BMS-H14083* Смукателните облицовки са съвместими с частите на OEM производителите

Приложения:

 • * Минна индустрия:
  – Транспорт на шлам
  – Флотация
  – Захранване на хидроциклони
  – Мелничен цикъл
 • * Отпадни води
 • * Обработка на пясък
 • * Химическа индустрия* Смукателните облицовки са съвместими с частите на OEM производителите.

Corresponding Products