Метална смукателна облицовка

Резервни части за потопяеми шламови помпи

Метална смукателна облицовка за потопяема шламова помпа

Материал
:  Метал

Метална смукателна облицовка за потопяема шламова шомпа:

Металната смукателна облицовка на потопяемата шламова помпа е една от основните износващи се части в потопяемите помпи. Той се свързва с корпуса и образува помпена камера и заедно с работното колело е в контакт с шлама. Обикновено е изработена от метал.

* Металните смукателни облицовки са съвместими с частите на OEM  производителите

 

Приложения:

  • *Минна индустрия:

    – Транспорт на шлам

  • *Отпадни води
  • *Обработка на пясък


    *
    Металните смукателни облицовки са съвместими с частите на OEM  производителите

Corresponding Products