Метален кожух

Резервни части за потопяеми шламови помпи

Метален кожух за потопяема шламова помпа

Материал: Метал

Метален кожух за потопяеми шламови помпи

Металния кожух е важна износваща се част от вертикалните шламови помпи. Тя образува камера, през която минава шлама.

* Металния кожух е съвместим с частите на OEM  производителите

Приложения:

  • * Минна индустрия:
    – Транспорт на шлам
  • * Отпадни води
  • *Обработка на пясък

* Металния кожух е съвместим с частите на OEM  производителите

Corresponding Products