Публикувано: 04/01/2024

Пилотна доставка на хоризонтална помпа за шлам

BMS has delivered a 6/4 horizontal slurry pump

BMS достави 4/3 хоризонтална помпа за тор като пилотна доставка за голям проект. Помпата е проектирана и оразмерена за транспортиране на суспензия с твърдо съдържание 20% и режим на работа 24/7. Помпата е избрана от клиента въз основа на най-доброто съотношение цена на притежание, конкурирайки се с четири утвърдени производителя на помпи на пазара.

BMS достави 6/4 хоризонтална помпа за тор

Следпродажбена поддръжка на BMS Pumps Ltd.

В BMS винаги поддържаме набор от резервни части за помпите, които сме доставили на нашите клиенти, като по този начин гарантираме незабавна доставка на критичните компоненти.

Хоризонталните шламови помпи BMS осигуряват най-доброто съотношение стойност/експлоатационен живот и са маркирани със CE.

Споделяне:

Start typing to see products you are looking for.