Метален кожух – BMS-SP65092

Резервни части за вертикални шламови помпи

Метален кожух – SP65092 за вертикална шламова помпа 65QV-SP

Сериен номер: BMS-SP65092
Материал: Метал

Метален кожух за вертикална шламова помпа:

Металния кожух е важна износваща се част от вертикалните шламови помпи. Тя образува камера, през която минава шлама.

  • Размери на помпи за шлам: 40PV-SP, 65QV-SP, 100RV-SP, 150SV-SP, 200SV-SP
  • Други серийни номера: BMS-SP40092, BMS-SP65092, BMS-SP10092, BMS-SP15092, BMS-SP20092


* Металния
кожух е съвместим с частите на OEM производителите

Приложения:

  • * Минна индустрия:
    - Транспортиране на суспензия
  • * Отпадъчни води
  • * Химическа промишленост

* Металният кожухе съвместим с частите на OEM производителите

Corresponding Products