Двойно-втичаща водна помпа – BMSMS

Хоризонтални водни помпи

Помпата тип S е едностъпална хоризонтална центробежна помпа с двойно засмукване. Използва се за транспортиране на чиста вода и течности, чиито физическа и химическа природа е подобна на водата, максималната температура не е повече от 800С. Тази серия помпи е подходяща за водоснабдяване и дренаж във фабрики, мини и градове, електроцентрали, дренаж и напояване в земеделието и други.

Двойно-втичаща водна помпа – BMSMS

Входът и изходът на тази помпа са поставени в една линия, така че не е необходимо да се премахват входящият и изходящият тръбопровод и моторът.
Водната помпа може да има механично или салниково уплътнение, които могат да бъдат избрани според различни нужди на потребителя. Работното колело е балансирано, фиксирано е върху вала с гайка, чрез която може да се регулира аксиалното му положение.

* Помпата се върти по посока на часовниковата стрелка, гледана от задвижващия край (може да се промени в обратна на часовниковата стрелка, според нуждите на потребителите). 

Приложения на двойно-втичащата водна помпа:

Тази серия помпи е подходяща за водоснабдяване и дренаж във фабрики, мини, електроцентрали, дренаж и напояване в земеделието и други.

Corresponding Products